Print this page
Thứ năm, 08 Tháng 11 2018 21:26

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại phần đất thành lập Cụm Công nghiệp làng nghề xã Dị Nậu, Chàng Sơn

Written by
Rate this item
(0 votes)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Quyết định số 5722/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại phần đất thành lập Cụm Công nghiệp làng nghề xã Dị Nậu và Cụm Công nghiệp làng nghề xã Chàng Sơn thuộc các ô quy hoạch ký hiệu E7 và E8 trong Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, tỷ lệ 1/10.000 tại xã Dị Nậu và xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất.

Quyết định nêu rõ, khu vực nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây đựng huyện Thạch Thât tỷ lệ 1/10.000 tại ô quy hoạch ký hiệu E7 để đầu tư xây dựng, mở rộng Cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu có vị trí: Phía Tây giáp tuyến đường giao thông liên xã Hữu Băng - Dị Nậu và Cụm Công nghiệp làng nghề xã Dị Nậu; phía Đông Nam giáp khu nghĩa trang xã Hữu Bằng, các phía còn lại giáp đất nông nghiệp;

Khu vực nghiên cứu điêu chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất tỷ lệ 1/10.000 tại ô quy hoạch ký hiệu E8 để đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp làng nghề Chàng Sơn - giai đoạn II có vị trí: Phía Bắc giáp đất nông nghiệp; phía Tây và Tây Nam giáp cụm công nghiệp Chàng Sơn và đường TL 419; phía Nam giáp xã Thạch Xá; phía Đông giáp đường trục phát triển kinh tế Bắc Nam.

Khu đất thuộc ô quy hoạch ký hiệu E7 xã Dị Nậu: Quy mô nghiên cứu lập diều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 10,6ha. Quy mô điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 4,1ha. Khu đât thuộc ô quy hoạch ký hiệu E8 xã Chàng Sơn: Quy mô nghiên cứu lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 26ha. Quy mô diều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 11ha.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ diều chỉnh cục bộ quy hoạch phù hợp vói quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch của UBND TP. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại ô đất nông nghiệp, đất cây xanh công viên thuộc ô quy hoạch ký hiệu E7 và E8 tại xã Dị Nậu, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất được cập nhật vào Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất theo quy định.
Đồng thời, giao UBND huyện Thạch Thất chủ trì, phối họp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức công bố công khai quy hoạch điều chỉnh để các tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xây đựng theo quy hoạch được phê duyệt, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Read 1002 times Last modified on Thứ năm, 14 Tháng 3 2019 19:35