• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TẢI ỨNG DỤNG "THÔNG TIN QUY HOẠCH HÀ NỘI" TRÊN CÁC NỀN TẢNG DI ĐỘNG

Ứng dụng "Thông tin Quy hoạch Hà Nội" hiện đã có sẵn trên các nên tảng di động. Bạn hãy chọn ứng dụng phù hợp với thiết bị đang sử dụng, nhấn link để để tải về hoặc sử dụng mã QR.

ỨNG DỤNG TRÊN ANDROID

Hầu hết các điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android (SAMSUNG, SONY, HTC, BPHONE, OPPO, ...) trừ iPhone và iPad ;)
android.svg
google-play-badge.png

ỨNG DỤNG TRÊN iOS

Ứng dụng trên các thiết bị của Apple - iPhone, iPad... chưa có sẵn và đang trong quá trình phát triển.
© 2003 - 2018 VietPalm Group.

Dữ liệu được cung cấp bởi VietPalm.Land - Giải pháp công nghệ được phát triển bởi VietPalm.Studio