• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÁC GÓI DỊCH VỤ TRA CỨU QUY HOẠCH ĐƯỢC CUNG CẤP

Lựa chọn gói dịch vụ tra cứu phù hợp với nhu cầu khai thác sử dụng:

Hệ thống bản đồ Quy hoạch Hà Nội có 05 phiên bản:

- Maps Guest Version: Người sử dụng không đăng ký và đăng nhập tài khoản. Mức độ chi tiết: Quy hoạch chung mức 18; Quy hoạch Phân khu mức 15.

- Maps Light Version: Người sử dụng có đăng nhập tài khoản. Mức độ chi tiết: Quy hoạch chung mức 18; Quy hoạch Phân khu mức 16.

- Maps Basic Version: Người sử dụng đã đăng ký tài khoản Basic và đăng nhập. Mức độ chi tiết: Quy hoạch chung mức 18; Quy hoạch Phân khu mức 17.

- Maps Plus Version: Người sử dụng đã mua và đăng nhập tài khoản Plus.Mức độ chi tiết: Quy hoạch chung mức 20; Quy hoạch Phân khu mức 18.

- Maps Pro Version: Người sử dụng đã mua và đăng nhập tài khoản Pro. Mức độ chi tiết của thông tin level 22.

(Lưu ý: Các phiên bản Basic, Plus, Pro sau khi hết thời gian sử dụng sẽ về phiên bản Light)

MAPS BASIC

 • GIÁ DỊCH VỤ
 • - Đăng ký miễn phí; thời gian sử dụng: 1 Tuần (Phù hợp với với những người có nhu cầu tra cứu thông tin quy hoạch cơ bản, độ chi tiết vừa phải)
 • TÍNH NĂNG

 • - Tra cứu quy hoạch trực tiếp qua mạng
 • - Hỗ trợ đa nền tảng (Máy tính, iOS, Android)
 • - Hỗ trợ định vị GPS xác định vị trí cần tra cứu
 • - Công cụ so sánh
 • - Thước đo khoảng cách, diện tích
 • DỮ LIỆU
 • - Tuy chọn bản đồ nền Google (vệ tinh, giao thông), HERE maps (vệ tinh, giao thông), OpenStreeMaps.
 • - Lớp dữ liệu Quy hoạch chung (Mức độ chi tiết 18)
 • - Lớp dữ liệu Quy hoạch phân khu (Mức độ chi tiết 16)
 • HỖ TRỢ
 • - Qua thư điện tử hoặc diễn đàn trên trang Web

MAPS PRO

 • GIÁ DỊCH VỤ
 • - Lựa chọn các gói từ 500 ngàn đến 10 triệu đồng tùy thuộc vào thời gian sử dụng. (Phù hợp với nhu cầu mua bán bất động sản. Mức độ chi tiết cao nhất!)
 • TÍNH NĂNG

 • - Tra cứu quy hoạch trực tiếp qua mạng
 • - Hỗ trợ đa nền tảng (Máy tính, iOS, Android)
 • - Hỗ trợ định vị GPS xác định vị trí cần tra cứu
 • - Công cụ so sánh
 • - Thước đo khoảng cách, diện tích
 • DỮ LIỆU
 • - Tuy chọn bản đồ nền Google (vệ tinh, giao thông), HERE maps (vệ tinh, giao thông), OpenStreeMaps.
 • - Lớp dữ liệu Quy hoạch chung (Mức độ chi tiết 22)
 • - Lớp dữ liệu Quy hoạch phân khu (Mức độ chi tiết 22)
 • HỖ TRỢ
 • - Hỗ trợ trực tiếp tại Văn phòng giao dịch hoặc qua điện thoại, email.
© 2003 - 2018 VietPalm Group.

Dữ liệu được cung cấp bởi VietPalm.Land - Giải pháp công nghệ được phát triển bởi VietPalm.Studio